Kaçak Elektrik Kullanımı

Kaçak Elektrik Kullanımı

 

Elektriği, abone sayaçlarından geçirmeden ya da sayacı bozmak suretiyle hiçbir bedel ödemeden kanunsuz bir şekilde kullanmaya Kaçak Elektrik Kullanımı adı verilmektedir.

Kaçak elektrik tamamen kanunsuz olup bilinçsiz insanlar tarafından tesislere izin almaksızın bağlantılar kurulması ya da abonelik sonrası sayaç ayarlarının bozulması ile meydana getirilmektedir. Ayrıca sayacı üstüne almayan ve ücret ödemeden bu sayaçtan yararlananlar da usulsüz bir biçimde elektrik kullanmış sayılırlar.

Kaçak elektrik kullananlar tarafından genel olarak tercih edilen durumlar, bir elektrik şirketinin sayaç kapaması sonrası, şahısların kapalı olmasına rağmen sayacı açmaları;  kişilerin kanunsuz yollarla sayacı ters bağlaması ve endeks silmesi veya mühürü kaldırmalarıdır. Bu tip durumlar kaçak elektrik kullanımına girer ve tespit edilmesi durumunda kullanılan tutar bir bedele bağlanmak üzere kişiye ödemek üzere geri gönderilir. Kişinin elektriği kesilir ve Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında dava açılır.

Elektriğin kaçak kullanımına karşı devlet kadar vatandaşa düşen sorumluluklar da vardır. Vatandaşlar, çevresindeki kaçak elektriği tespit etmesi durumunda bağlı bulundukları elektrik şirketini arayarak ihbarda bulunmalıdırlar.

Kişiler dışında kaçak elektrik kullanımı çeşitli sanayi kuruluşları tarafından da yapılabilmektedir. Özellikle bu kaçakların rakamları daha yüksek maliyetlerde olmakla birlikte ülke genelindeki kaçaklara oranla daha yüksek bir orana sahiptir. Burada devlete düşen görev, bu gibi kuruluşların kontrolünü sıklıkla yapmaktır.

Unutulmamalıdır ki kaçırılan elektrik, bizlerden çalınan emek ve devlete verilmeyen vergi demektir. Dolayısıyla kaçakla mücadele edip, kullananları gerekli yerlere şikayet etmemiz gerekmektedir…

Kayıp Kaçak Bedeli

Kayıp Kaçak Bedeli

Ülke genelinde dağıtıma verilen elektriğin kaçak olarak kullanılan bölümünün abonelere yansıtılmasına kayıp kaçak bedeli adı verilmektedir. Bunun denetlenmesi ve uygulanmasını da elektrik dağıtıcı şirketler yapmaktadır.

Ülke genelinde bu kaçaklar 2010-2012 yılları arasında ortalama %12 civarında iken bu bedelin bir kısmı tüketicilere kalan kısmı ise kaçağın olduğu bölge sorumlusu olan dağıtım şirketine yüklenilmektedir. Özellikle Van Gölü ve Aras bölgelerinde bu yüzdelik dilimin payı büyüktür.

Şirketlerin kaçaklar karşısında yetersiz kaldığı durumlarda devlet kayıp kaçak bedelinin bir kısmını bu şirketlere zarar adı altında yüklemektedir. Ayrıca yine tüketiciden alınan kayıp kaçak bedelinin bir kısmı, elektrik şirketlerinin sayaç vb araçlarının bakımlarına gitmektedir. Ayrıca kayıp kaçak bedeli dağıtımla orantılıdır.

Kayıp kaçak bedeli elektrik faturalarında “KK” adı altında geçmekle birlikte bu bedelin faturalara yansıtılma tarihi ise 1 Nisan 2011’dir.

Alımına yıllardır devam edilen kayıp kaçak bedeli daima tartışmalara konu olmuş ve çeşitli davalarla karşı karşıya kalmıştır. Özelikle tepki çeken konular arasında kayıp kaçak bedelinin yıllardır faturalarda yer almaması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmemesidir. Ayrıca kaçaklarla mücadele yerine bu bedelin bilinçli tüketiciye yıkılması konusu da son derece tartışmalı bir durumdur. Bizlere düşen görevler kaçak kullanıma asla göz yummamak ve tespit edildiği takdirde yetkililere haber vermektir.

Bu bilgi verme işlemini Alo 186 hattını arayıp elektrik dağıtım şirketinize yapabilirsiniz.

Tedaş Faturası

TEDAŞ elektrik faturası kullanmış olduğunuz elektriğin maddi olarak karşılığını gösteren belge niteliğindeki yazıdır. Elektrik faturanızın karşılığını öğrenmek için TEDAŞ tarafından verilen “ internetten elektrik borcunu sorgulama “ hizmetinden yararlanabileceğiniz gibi, evinize yada işyerinizdeki elektrik sarfiyat miktarını belirten faturanın gelmesini bekleyebilirsiniz. Bulunduğunuz ilde TEDAŞ’a bağlı olarak elektrik dağıtım işini yapan şirketin personelleri elektrik sayacınızı okumaya gelirler. Sayacın okunması işlemi bir önceki ayda sayacın gösterdiği değer ile o anda görülen değerler arasındaki farktır. TEDAŞ elektrik faturası kısaca aradaki farka karşılık gelen ücreti gösterir. Eğer faturanızda görünen değerlerin hatalı olduğunu düşünüyor iseniz bu durumda hatalı okunmayı hemen kuruma bildirmelisiniz. Hemen bildirim yapmanız gerek çünkü problemin üzerinden zaman geçerse çözüme kavuşturulması da gittikçe zorlaşır. Elektriğin insan hayatını son derece kolaylaştıran ve vaz geçilemez bir değer olduğunu belirtmeye gerek yok sanırım. Çünkü hayatımıza kolaylık sağlayan hemen hemen her cihaz elektrikle çalışır durumda bulunmaktadır.
TEDAŞ elektrik faturası elektrik sarfiyatının karşılığını göstermektedir ancak faturalara yansıyan değerleri kontrol altına almak son derece önem kazanır hale gelmiştir. Çünkü yapılacak olan elektrik sarfiyatını sınırlandırma yada elektrikten tasarruf etme işlemi son derece önemli hale gelmiştir. Kullanmakta olduğumuz çoğu cihazın elektrik harcayarak çalışabilmesi konunun önemini göstermektedir. Bu konuda son teknoloji ürünü dijital sayaçların kullanılması ve tasarrufu artıracak metotların kullanılması az da olsa elektrik faturalarının kabarmasını ve yüksek değelere ulaşmasını engellemektedir. TEDAŞ elektrik faturası genelde ay sonunda bize yansıtıldığı zaman o ay içinde harcanan elektriğin karşılığı olan miktar ay içindeki kullanım oranına karşılık gelir. Akıllı sayaçlar elektrik kullanımlarını kontrol altına alabilen ve çok fazla elektrik tüketen fırın, ütü, çamaşır makinesi gibi elektrik canavarlarının kullanımlarının farklı zaman aralıklarında kullanılmalarını sağlamaktadır.

Tedaş Dilekçeleri

TEDAŞ DİLEKÇE HAKKI VE UYGULAMALARI
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Türkiye’nin öncü elektrik dağıtım şirketlerinden biri olarak kurulmuştur. Elektrik dağıtım hizmetleri özelleşmeden önce Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) olarak hizmet verirken Bakanlar Kurulu Kararı ile iki ayrı tüzel kişiliğe ayrılmış ve bunlardan bir tanesi de TEDAŞ olmuştur. TEDAŞ gibi büyük ve çok bölgeye yayılan işletmeler müşterilerinin maksimum tatmininden öte müşterilerini bir denetleme merkezi olarak görmeleri ile de ön plana çıkmaktadırlar. Ayrıca kalite standartları kapsamında standart formların veya dilekçelerin kullanılması önem taşımakta hatta zorunluluk olmaktadır.
TEDAŞ dilekçe ile yapılan tüm başvuruları dikkate alır. Abonelik başvurusu, abonelik iptali, şikayet, devir gibi bir çok işlem dilekçeye dayalıdır. Yapılması talep edilen her türlü işlem için TEDAŞ dilekçe talep eder. Bu şekilde hem talep edilen işlem kayıt altında tutulmuş olur hem de ISO standartlarında olduğu gibi kontroller ve iş takibi kolay yürümüş olur. Sadece başvuru için değil şikayetleri de TEDAŞ dilekçe ile almak ister. Bu sayede hem insan kaynaklarının daha faal olarak işlevsellik kazanması hem de iş takibi yada aksaklıkların minimize edilmesi açısından önemlidir.
Bilgi edinim talepleri için de dilekçe kullanmak en doğrusudur. Çünkü dilekçelerin ıslak imzalı olması hukuki açıdan da oluşabilecek aksaklıklara çözüm olur. Yanlış anlamaları ortadan kaldırır. Resmi delildir. Bu nedenle TEDAŞ dilekçe ile yapılan başvuruları çok önemsemektedir. Ayrıca bu kurumsallığın da bir gerekçesidir. Ayrıca dilekçe kullanma hakkı kanunla da sabitlenmiştir. TEDAŞ’ta müşterilerinin dilekçe kullanma hakkına üst düzey riayet etmektedir. Her tür başvuru, itiraz, şikayet, talep istekleri dilekçe ile yapılmalı ve bu sayede kurum kurumsallığını, tüketicide bilgi edinme ve dilekçe hakkını aktif bir şekilde kullanabilmektedir.

 

Tedaş Fatura Bilgi Edinmeleri

TEDAŞ BİLGİ EDİNME
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Bakanlar Kurulu’nun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim-İletişim A.Ş (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak yapılandırılmış ve tüzel kişiliklerine kavuşmuşlardır. TEDAŞ yurt genelinde metropol şehirlerden tutun da en küçük yerleşim birimine kadar, 26 milyondan fazla abonesine dağıtım ve satış hizmeti vermektedir. Tabi bu kadar büyük ve çok geniş alana yayılmış olan bir işletme olunca bir çok farklı konudan bilgi talepleri ile karşılaşması da oldukça doğaldır.
Bilgi Edinme Kanunu ile tüketicilerine yasal sınırlar çerçevesinde bilgi ve belge verme zorunluluğuna giren işletmelerden olan TEDAŞ bu işi biraz daha kolay ve kullanışlı hale getirmiştir. Bu amaç ile web sitesine bir sayfa açmış ve başvuru alma yanında daha önce yapılmış bilgi başvurularının durumu ile de bilgiler vermektedir. Ayrıca bilgi edinme ile alakalı yönetmelik yada yönergeleri de yayınladığı bu sayfa oldukça kolay kullanımlı bir ara yüz ile hazırlanmıştır. TEDAŞ bilgi edinme web sayfasına giren tüketici TC Kimlik numarasını ve güvenlik doğrulamasını yaparak kişisel bilgilerini ardından da mail adresini girerek bilgi edinme formuna ilişkin linkin mail adresine ulaşmasını sağlar. Bu link aracının gerekli alanları doldurularak ta TEDAŞ bilgi edinme talebi yerine getirilmiş olur. TEDAŞ’ın ilgili departmanlarınca incelenen bilgi talebi yasalara uygun bilgi ve belgelere bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye ulaştırılır. TEDAŞ bilgi edinme taleplerini en hızlı şekilde cevaplayan firmalardan biri olarak ta kamuoyunda kendine saygın bir yer almıştır.
TEDAŞ bilgi edinme taleplerini hassasiyetle inceler ve kanunca belirlenmiş istisnai belge ve bilgileri tüketiciyle paylaşır. Ancak bilgi talebinde bulunan kişinin de TEDAŞ ile bir bağının olması gerekir.

Elektrik Mobil Uygulama

ELEKTRİK MOBİL UYGULAMALARI VE KULLANIMI

Elektrik dağıtım şirketleri günden güne gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Bu sayede verdikleri hizmetlerle fatura ödemelerindeki gecikmelerini de en aza indirmeleri mümkün olmaktadır. Herkesin cebinde telefon olduğunu düşünürsek hatta artık akıllı telefonların yaygınlaştığını da düşünecek olursak elektrik mobil uygulamaları ile fatura bilgilendirmelerinin yapılması oldukça kolaylaşmaktadır.

Elektrik mobil uygulamaları tüketicilere faturalarını sorgulama imkanı tanırken aynı zamanda da bilgilendirmeler de yapabilmektedir. Örneğin faturamızın son ademe tarihini, ödeme yapıldığında edendi bilgisi, ademe yapılmadığında bildirim gerçekleştirmekle birlikte kesinti yapılma durumunda da bildirim göndermektedir. Yalnızca fatura bilgisi sorgulama yapılacağı gibi gelecek davet mesajına olumlu cevap verilmesi durumunda yukarıda saydığımız bilgileri her ay göndermektedir. En güzel yanı ise bu hizmetlerden dolayı her hangi bir ücret talep etmemektedir. Elektrik mobil uygulamalarıkullanıcılarının kişisel bilgilerini korumak adına tüm önlemleri de almıştır. Bir grup elektrik dağıtım firmasında kullanılıyor olması ve gitgide yaygınlaşıyor olması ise başka bir avantaj. Ayda ortalama iki adet mesaj gelmektedir. Bu sayede elektrik dağıtım firmaları ödenmemiş fatura oranını düşürmesi nedeniyle aktif olarak kullanılacaktır. Elektrik mobil uygulamalarıiş hayatımızın ve sosyal yaşantılarımızın koşuşturmacaları arasında unutulan faturalardan kaynaklanan olumsuz sonuçları bertaraf etmektedir. Aynı zamanda da olumsuz sonuçlar durumunda oluşacak olan faiz ve elektriğin kesilme riski de elektrik mobil uygulamalarıile ortadan kalkmaktadır.

Her ay mesaj almak istenmediği durumlarda yalnızca içinde bulunulan döneme ait faturanın sorgulanabileceği bir sistemdir bu. Kişisel bilgilerin gizliliğine gösterilen riayet ise en özel yanı olsa gerek. Elektrik dağıtım şirketlerinin 15 gün gecikmiş olan bir faturadan dolayı abonelik iptal yetkisinin de olduğunu düşünürsek elektrik mobil uygulamaların nasıl bir kolaylık tanıdığı tartışmaya açık bir durum değildir.

 

Elektrik Geçmiş Dönem Faizleri

ELEKTRİK GEÇMİŞ DÖNEM FAİZLERİ
Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)’nun özelleşmesinden sonra yeni bir tüzel kişilik kazanan Türkiye Enerji Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), aracılığı ile bölgelere ayrılan Türkiye’nin her bir bölgesi farklı bir elektrik dağıtım şirketinin kontrolüne verildi. Bu şirketler hem teknik hem de idari altyapıları ile elektrik iletim, dağıtım, kontrol, ibraz ve tahsilatı gerçekleştirmek, aynı zamanda da müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla gerekli departmanları oluşturmakla sorumludur. Bu nedenle 21 bölgede 21 ayrı elektrik dağıtım şirketi hizmet vermektedir. Çalışma anlayışları aynı olan bu işletmeler genel olarak yukarıda saydığımız sorumlulukları yerine getirirler. Ancak bu durumlardan özellikle tahsilat aşamasında bazı gecikmelerle karşılaşılmaktadır. Bu durumda elektrik geçmiş dönem faizleri talep edilmektedir.
Bu faiz oranları dönemsel olarak farklılıklar gösterebilirler. Ancak kanunla belirlenmiş olan oranların üzerine çıkamazlar. Elektrik geçmiş dönem faizleri günlük olarak uygulanmaktadır. Bu oran son dönemlerde biraz artış gösterse de karşılığında tahsilat bedeli adı altında talep edilen ücretler artık istenmemektedir. Bu durumda faturasını zamanında ödeyen avantaj elde ederken gecikme yapan elektrik geçmiş dönem faizleri nedeniyle sarf ettiği tutarın üzerinde ücret ödemek durumunda kalır.
Elektrik dağıtım şirketlerinin yetkileri elektrik geçmiş dönem faizlerini tahsil etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda ödemesini yapmayan bir abonenin elektriğini kesme yetkisi de bulunmaktadır ki bunu tüketiciye ibraz ederek yapma zorunluluğu yoktur. İsterse derhal kesim yapabilir ve bu elektrik geçmiş dönem faizlerinin yanında bir de açma kapama bedeli ödemeye sebep olur. Yine elektrik dağıtım şirketlerinin son ödeme tarihi 15 gün geçmesine rağmen halen ödemesini yapmamış olan bir abonenin aboneliğini sonlandırma yetkisi olmasına rağmen bu çok görünen bir durum olmamaktadır. Genel olarak elektrik geçmiş dönem faizi uygulanır veya kapatma işlemi uygulanır.

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Görevleri

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
Elektrik dağıtım şirketlerinin görev ve uygulama esasları belirli kanunlarla şekillenmektedir. Bu kanunlar yalnızca dağıtımı değil, üretimi ve iletilmesi, kontrolü ve geri dönüşümü de kanunlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu şirketler kendi bölgesi dahilinde, üretimini kendisi yapmayan özel kuruluşlar yada kamu kurumlarına, elektrik ihtiyacı bulunması durumunda, elektriği götürmek zorundadır. Kısacası elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerini şöyle sıralayabiliriz.
Elektriği talep edene götürmek,
Tüketicinin talep ettiği noktaya elektriği bağlamak,
Yeterli, kaliteli ve devamlı hizmet sağlamak,
Arıza durumlarında tüketici ile iletişim kurup ek hizmetler sağlamak,
Tüketim miktarını tespit etmek ve tüketiciye ibraz etmek,
Tüketici ten ücreti tahsil etmek,
Tüketicinin memnuniyetini sağlamak,
Müşteri hizmetleri departmanı kurup tüketici sorunlarını cevaplamak.
Görüldüğü üzere elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden elektriğin götürülmesidir. Gerekli durumda bölgeler arası iletmekten de sorumludurlar. Bu durumda talep yada yerleşim bölgelerinde oluşan farklılıklar doğrultusunda elektrik ihtiyacı doğan yerlere elektriğin götürülmesi ve talep edilen noktalara bağlantılarını yapmak elektrik dağıtım şirketlerinin görevleri arasında bulunuyor. İletim ve bağlantı aşamasında güvenliğin de sağlanmasından sorumludurlar. Ayrıca taşına ürünün kaliteli olması, yeterli olması ve devamlı olması gerekmektedir. Taşınmadan kaynaklanan arızaları gidermek elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerinden olmasına rağmen tüketici kaynaklı arızalarda da ek hizmetler sağlamaktadırlar.
Bu hizmetler karşısında tüketicinin yapmış olduğu sarf miktarının tespit, ibrazı ve tahsili de elektrik dağıtım şirketlerinin görevlerindendir. Sayaçları okurlar, tüketiciye bilgi verirler ve ücretleri tahsil ederler. Bunları yerine getirirken de müşterinin memnuniyetini sağlamak durumunda olan elektrik dağıtım şirketleri bu bağlamda çağrı merkezleri kurmakta yada müşteri hizmetleri departmanları oluşturmaktadırlar. Böylelikle daha fazla tüketiciye ulaşmak ve daha fazla müşterinin maksimum memnuniyetini sağlamak isterler.

Elektrik Tarifesi Nasıl Değiştirilir

Hepimiz iş yerinde veya evimizde elektrik kullanıyoruz ki mutlaka kullanmak
zorundayız. Elektrik olmadan, hiçbir şey çalışmıyor maalesef. Bu yüzden bir yere giriş
yapacağımız zaman, öncelikle TEDAŞ’a giderek, elektrik bağlantısı için başvuruyoruz.
Elektriğiniz bağlandığı zaman, önce standart bir tarife üzerinden bağlanılır ve duruma göre
müşteri TEDAŞ’a başvurarak tarifesini değiştirebilir. Öncelikle yapmanız gereken şey,
TEDAŞ’a gitmek. Gittiğiniz zamanda ise, elektrik bağlantınız ve faturanız ile ilgili sorun
sorun veya değiştirmek istediğiniz konuyu anlatmak. Daha sonra, faturanın daha az gelmesini
istediğinizi belirterek, ona göre tarifeler isteyeceksiniz. Farklı hesaplamalarda, farklı tarifeler
size sunulur. Buradan siz, kendinize uygun olan tarife ve hesaplamayı seçerek, elektrik
tarifenizin değişmesini isteyebilirsiniz.
Elektrik tarifesi değişim başvurunuzu yaptıktan sonra, anında değişim sağlanacktır ve
bunu faturanızda görebilirsiniz. Bir sonraki faturanıza yeni tarife üzerinden fiyat uygulaması
yapılacaktır. Elektrik tarifeleri, devlet işlerine göre her yıl sürekli değişir, bu yüzden tarifenizi
değiştirseniz bile, bir sonraki yıl, farklı bir fiyat karşınıza çıkabilir ama yinede karı sizin için
olur, bu yüzden avantajlı olursunuz. Her şeyde olduğu gibi, elektrikte de mutlaka tarife vardır.
Genel olarak, bir yere girerken bizler sadece elektriği bağlattırmak için koşturduğumuzdan,
elektrik tarifeler hakkında fazla bilgi sahibi olamıyoruz fakat elektrikte de mutlaka var. Büyük
yerler işletenler veya çok büyük evleri olanlar, TEDAŞ’da tarifeler hakkında bilgi almaktadır.
Elektrik tarifenizi değiştirmek istediğiniz zaman, tek yapacağınız şey TEDAŞ’a
uğramak, sorununuzu anlatmak ve ona göre bir elektrik tarifesine geçmek. Elektrik tasarrufu
ve cebinizde tasarruf ve birikim yapabilmeniz için bu çok önemli. Bu yüzden, eğer
faturalarınız istediğiniz gibi gelmiyorsa, o kadar fazla elektrik kullanmıyorum ama bana
yinede çok fazla fatura geliyor diyorsanız, durumu anlatıp kendinize göre daha uygun bir
tarifeye geçiş yapabilirsiniz.

Elektrik Arıza Hizmetleri

ELEKTRİK ARIZA HİZMETLERİ
Elektrik dağıtım şirketleri her ne kadar elektriğin iletilmesi, bağlanması, sarfiyat ölçümü ve tahsilatla görevlerini tamamlamazlar. Yapılan iletme işlemi yada bağlantı işlemi sonrası dış etkenler yada farklı bedenlerle arızalar meydana gelebilmektedir. Bu arızaların durumu ilgili dağıtım şirketince sistem odalarından takip edilse de geniş bir bölgeye hizmet veriyor olmaları ve abone sayılarındaki yoğunluk nedeniyle bu tür arızaların anında tespit edilmesi mümkün olmamaktadır. Bu bağlamda iletişimi kolaylaştırmak adına ALO 186 adında bir çağrı merkezi mevcuttur. Telefonlardan 186 tuşlanmak koşulu ile elektrik dağıtım şirketinin çağrı merkezine ulaşılabilir ve bırakılacak arıza bildirimi doğrultusunda müdahale beklenir. Ayrıca şirketlerin kendine özgü telefon numaraları da mevcuttur.
Elektrik arıza bildirimi günün hangi saatinde gelirse gelsin müdahale edilme ve olası en kısa sürede tüketici yada tüketicilere elektrik verilmelidir. Bu kapsamda elektrik arızalarına müdahale etmek üzere geceleri dahi nöbetçi ekipler bulundurulmaktadır. Bazı elektrik arızaları çok kısa sürede giderilebilirken hava koşulları, arızanın niteliği gibi onlarca etmene bağlı olarak elektrik arıza hizmeti yavaş ilerlemesi mümkündür. İşte her ne kadar elektrik arıza hizmetinde en önemli unsur arızanın en kısa sürede giderilmesi olsa da bazı durumlarda, özellikle de arızanın giderilmesi için uzun sürelere ihtiyaç duyulması durumlarında ana unsur olarak tüketicinin bilgilendirmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.
Arızanın giderilmesi ne kadar önemliyse arızanın sebepleri ve muhtemel giderilme süresi hususlarında halkın bilgilendirilme zorunluluğu da elektrik arıza hizmetlerindendir. Bu bilgilendirme özellikle çağrı merkezlerinde çalışanlara görev yüklüyor. Çünkü insanlar genelde çağrı merkezlerine ulaşmaktadırlar ve bu çağrı merkezlerinden tutarlı bilgi almamaları durumunda elektrik dağıtım şirketine olan güven azalıyor ve gerginliklere sebep olmaya kadar gidebiliyor. Örneklemek gerekirse bir çağrı merkezinden farklı kişilere farklı muhtemel arıza giderilme saati verilmesi bazı sıkıntılara yol açabildiğinden çağrı merkezleri ile bilgi akışının doğru olması gerekmektedir.